Miljøsanering og nedbrydning

Vores medarbejdere på Miljøsanerings-siden er specialuddannede til arbejde med saneringer inden for asbest, PCB og bly og sørger for en effektiv fjernelse af de miljøfarlige stoffer før nedbrydninger og renoveringer.

Bly

For at bly kan håndteres forsvarligt og korrekt, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor blyet findes, og hvilke koncentrationer af bly der er i materialet. Ved nedbrydning og renovering er der to vigtige hensyn at tage:

  1. Medarbejdernes sikkerhed og sundhed ved udførelse af saneringsarbejdet.
  2. Genanvendelse af byggematerialer kræver at materialerne er rene og fri for miljøfarlige stoffer

Asbest

Flere og flere steder konstateres der asbest i boliger og institutioner. Vores specialuddannede medarbejdere kan fjerne alle former for asbest og sikrer samtidig, at den ikke spredes til andre dele af bygningen og det omgivende miljø.

Til asbestsanering benytter vi specialudstyr. De sanerede områder afleveres rengjorte og klar til den videre del af byggeriet eller nedrivningen.

PCB

PCB (Polychlorerede Biphenyler) er en gruppe kemiske stoffer, som fra 1950 til 1976 blev anvendt som tilsætningsstoffer til fugemasser, thermorudelim og betonmaling, samt til væsker i kondensatorer m.v. Da PCB kan fordampe og vandre gennem porøse materialer, kan det f.eks. forekomme i beton, mursten og trærammer, der grænser op til fuger eller thermorudelim, der indeholder pcb.

Siden 1986 har al anvendelse af PCB været forbudt i Danmark.

PCB er sundhedsskadeligt. Det øger bl.a. risikoen for kræft, det nedbrydes kun langsomt, og det ophobes i fødekæden.

Vil du se billeder af vores arbejde?

Hos os er ingen opgaver for omfattende eller for simple, og vi kan varetage såvel projekteringen og hovedentreprise som en mindre fagentreprise på større projekter.

Send en besked
Ring os op

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os